ศูนย์บริการ

ศูนย์ซ่อมสีและเคลมประกันภัย โชว์รูมรถใหม่

โตโยต้า เจดี คาร์ส
เราพร้อมดูแลรถคุณ ด้วยบริการครบวงจร ด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อคุณภาพที่คุณวางใจ

         อำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ไอแพดและการ จัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมแบบออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์บริการทั่วประเทศ เรามีความพร้อมในการมอบงานบริการที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษต่างๆ ที่ทันสมัยเอกสิทธิ์สำหรับศูนย์บริการโตโยต้าเท่านั้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบรถโตโยต้าโดยเฉพาะและเพื่อวิเคราะห์งานซ่อมทั่วไป โดยจะบริการครอบคลุมทุกระบบ

นอกจากนี้ศูนย์บริการของเรา ยังมีบุคลากรคุณภาพ โดยทีมงานเทคนิคที่ล้วนผ่านการอบรม มาตรฐานการทำงานและการวิเคราะห์ จาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เรายังมุ่งมั่นในการมอบบริการที่เป็นมาตรฐานสูงสุด เพื่อคุณภาพงานซ่อมที่ทำให้คุณมั่นใจ พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อนำไปวิเคราะห์แก้ไขอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการติดตามผลการแก้ไขอย่างใกล้ชิด บริการลูกค้าด้วยพื้นที่ อำนวยความสะดวกสบาย พร้อมมุมทำงานและมุมพักผ่อนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความอบอุ่นในการดูแลท่าน

 

          บริษัท โตโยต้า เจดี คาร์ส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า จึงได้จัดตั้งหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูล รวมถึงรับฟังเสียงของลูกค้าเสมือนหนึ่งการให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งมีการให้บริการดังนี้

  • บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการหลังการจำหน่ายพร้อมนัดหมายเข้ารับการบริการ
  • ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เบื่องต้น จากเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
  • รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
การรับประกันคุณภาพ

โตโยต้า เจดี คาร์ส เรามีนโยบายการรับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม โดยทางศูนย์บริการโตโยต้าจะรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้โตโยต้า ซึ่งผ่านการติดตั้ง ตามมาตรฐานโตโยต้าโดยศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่าย รวมถึงคุณภาพงานซ่อมและผลกระทบอื่นๆ จากงานซ่อมนั้นๆเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ถึงระยะใดก่อน

ข้อยกเว้นการรับประกัน
  1. การดัดแปลงสภาพหรือการแก้ไขใดๆ จากศูนย์บริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
  2. ไม่ใช่อะไหล่แท้โตโยต้า
  3. ความเสียหายจากการขนส่ง
  4. อุบัติเหตุจากการใช้งาน และการใช้งานผิดประเภท
  5. ผลกระทบเนื่องจากการบำรุงรักษาทำความสะอาดไม่ถูกต้องและจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
  6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่าสูญเสียเวลาความเสียหาย ของธุรกิจ
  7. กลุ่มชิ้นส่วนที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ยางใบปัดน้ำฝน ฟิวส์ หลอดไฟ หัวเทียน ผ้าเบรค สายพานที่สึกหรอ เป็นต้น
  8. การซ่อมอะไหล่ที่เสียหาย เช่น การซ่อมหม้อน้ำ เจียระไนชิ้นส่วน เชื่อมท่อไอเสีย เป็นต้น

18/7-9 M.8, Bang Khun Thian Subdistrict, Chom Thong District,Bangkok, 10150

+66 2 453 1999